Liefde, blijdschap, vrede

Liefde, blijdschap, vrede

Er zit een liedje in mijn hoofd. Sinds zondag, het kinderliedje “Liefde, blijdschap, vree-hee-hee-de, goedheid en ook trouw, wil de heer je geven, door de Heil’ge Geest in jou!”.

Het is grappig hoe zo’n liedje je gedachten kan gaan bepalen. Dit liedje geeft in elk geval voor mij nu verrassend bemoedigende antwoorden op vragen die zoal in mij opkomen. Zeker aan het begin van het jaar, waar ik me toch een beetje bezighoud met vragen over hoe ik het volgend jaar wil inrichten, wat voor keuzes wil ik maken, hoe zorg ik het beste voor mijn kinderen, voor evenwicht tussen werk en vrije tijd enzovoorts. Waar haal ik de energie vandaan om alles wat mij een goed idee lijkt ook te doen? En dan is daar weer dat liedje. Het belangrijkste is niet wat je doet, maar hoe: met liefde, blijdschap en vrede.

Vanmorgen kwam het liedje ook weer om de hoek kijken. Ik luisterde naar mijn dagelijkse stukje bijbel, deze keer uit Markus 6.34, waar staat dat Jezus medelijden had met de mensen omdat ze waren als schapen zonder herder, en “hij ging zitten om hen veel dingen te leren”. Dat vind ik zo bijzonder, ten eerste omdat hij er zo de rust en tijd voor nam, en ten tweede dat hij niet zozeer voor hen ging zorgen, of alles voor hen ging oplossen, maar hij ging hen dingen leren. Ik neem aan met de bedoeling dat ze dus daarna voor zichzelf (en elkaar) zouden kunnen zorgen. En toen gingen mijn gedachten weer verder naar de vraag of ik nu inmiddels genoeg geleerd heb om ook voor anderen te zorgen, en daar was weer dat liedje in mijn hoofd: een antwoord op mijn zorgen, en bemoediging dat ik altijd die bron van kracht bij mij heb, om uit te putten, indien nodig.

De Heilige Geest blijft toch een wonderlijk persoon. De stille stem, zo makkelijk overstemd door alle andere innerlijke stemmen die vaak veel harder zijn, en tegelijkertijd zo herkenbaar juist aan de vrede en bemoedigende kracht. Als ik één ding geleerd heb over wat belangrijk is, dan is het wel dit: neem de tijd om tot rust te komen: laat de innerlijke stemmen voorbijrazen tot ze uitgestormd zijn, en luister dan naar de ‘innerlijke leraar’, de Heilige Geest. Hij spreekt van liefde, blijdschap en vrede.

Een gezegend nieuwjaar gewenst!